Szanowni Państwo,

Z dniem 01.07.2017 praktyka kancelarii MSDP została włączona w struktury kancelarii PBC, w której Pan Michał Sokołowski objął stanowisko Partnera. Zapraszamy do kontaktu pod adresem:

www.pbcconsulting.pl

Z poważaniem

Odrębny NIP dla Oddziału?

Zgodnie z art. 5 pkt 4) Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Poprzez oddział prowadzona jest zatem część działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Oddział nie jest w rezultacie odrębnym przedsiębiorcą. Tymczasem w praktyce organów podatkowych rozpowszechnione jest stanowisko, zgodnie z którym oddział powinien posiadać dwa numery NIP.

Czytaj dalej

Czy weryfikacja numerów VAT-UE zagranicznych kontrahentów jedynie za pomocą VIES jest wystarczająca?

Konieczność weryfikacji numeru VAT UE kontrahenta w celu zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wynika wprost z przepisu art. 42 ust. 1 pkt) 1 Ustawy VAT. Jedynie dostawa dokonana na rzecz podatnika posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny podlega opodatkowaniu stawką 0%. Dostawca powinien zatem zweryfikować numer VAT kontrahenta przed dokonaniem dostawy.

Czytaj dalej

Kontakt

+48 506 606 659

 

Biuro

ul. Piaskowa 3/3

61-753 Poznań