Szanowni Państwo,

Z dniem 01.07.2017 praktyka kancelarii MSDP została włączona w struktury kancelarii PBC, w której Pan Michał Sokołowski objął stanowisko Partnera. Zapraszamy do kontaktu pod adresem:

www.pbcconsulting.pl

Z poważaniem

Usługi

Główne obszary działalności kancelarii to świadczenie kompleksowych usług w zakresie księgowości oraz usług doradztwa podatkowego.

Do świadczonych usług w zakresie księgowości należą w szczególności:

 • prowadzenie księgowości w formie uproszczonej (KPiR, karta podatkowa, ewidencja przychodów)
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych i podatkowych
 • przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych rozliczeń podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych

Do świadczonych usług doradztwa podatkowego należą w szczególności:

 • przygotowywanie opinii w zakresie prawa podatkowego
 • przygotowywanie wniosków do Ministra Finansów o wydanie wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • optymalizacja podatkowa
 • planowanie podatkowe
 • doradztwo w zakresie cen transferowych
 • reprezentowanie przed organami skarbowymi
 • reprezentowanie przed sądami administracyjnymi

 

Kontakt

+48 506 606 659

 

Biuro

ul. Piaskowa 3/3

61-753 Poznań